Wellness

Silikonska

magnetska srca

Idalna za sport i dugotrajno nošenje

S negativnim ionima

Pogledajte kratki video o silikonskim magnetskim srcima:

Artikal: 4568

Cijena: 267,75 kn

Artikal: 4571

Cijena: 267,75 kn

Artikal: 4570

Cijena: 267,75 kn

Pripadajući poklopci za silikonska magnetska srca