VAŽNO JE ZNATI

Priručnik o magnetskoj terapiji

Priručnik o magnetskog terapiji

Prim. dr. Jelisaveta Kunosić

  • Specijalist internist
  • Neuroimunolog
  • Pulmolog
  • Sudski vještak

Dr. Ivana Džamić

Liječnik opće prakse

Prim. dr. Ana Švast Singer

  • Specijalist internist
  • Subspecijalnost dijabetes i bolesti metabolizma